www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : Cartografia
Cartografia temàtica

La cartografia pot tenir valor per ella mateixa quan la utilitzem per representar la realitat física, ja sigui per tenir-ne un coneixement -plànols de carreteres per exemple- o bé per alterar-la, com quan fem un topogràfic previ a la construcció d'uns habitatges o al disseny d'un Pla Parcial.

Però també pot tenir valor com a suport d'altres dades que són les que realment es volen utilitzar i que estan vinculades al territori. En aquest cas, la fórmula més adient per gestionar aquestes dades i representar-les de forma pràctica per a la seva interpretació per part de l'usuari, és la cartografia temàtica.

La cartografia temàtica -les aplicacions GIS en són un bon exemple- posa a l'abast de l'usuari simultàniament la informació gràfica -plànols o fotografies- que representa el territori de forma acurada i a l'escala pertinent, i la base de dades que conté la informació necessària per a la gestió que es vulgui realitzar, segons l'estructura que el propi usuari hagi definit conjuntament amb els nostres tècnics.

  La gestió agrícola, com ara la de la vinya, és un excel·lent exemple del que es pot aconseguir amb una eina com aquesta.

Els nostres tècnics recullen les dades sobre el terreny i les presenten a través d'un visualitzador gràfic. A l'exemple, sobre uns fotografia aèria rectificada per donar lloc a un ortofotomapa.
Juntament amb el client s'han definit diversos camps d'informació: la varietat de raïm de cada parcel·la, les malalties que ha sofert i els tractaments que s'hi han aplicat, els diferents treballs i la data en què s'han realitzat, etc.

Tota aquesta informació ha estat introduïda a la base de dades i en fer un clic sobre una parcel·la se'ns presenta immediatament en el format que s'hagi dissenyat.

La revisió de dades cartogràfiques, depenent del contracte de manteniment, serà a càrrec de CARTSIG Serveis Topogràfics i la informació de la base de dades pot ser actualitzada tant per part de l'usuari com nostra, segons les diferents aplicacions.
anterior
pàgines
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l  Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal