www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : Topografia
Localitzador GPS de límits de parcel·la

Consisteix en un senzill sistema que, a partir d'un aixecament topogràfic existent dels límits d’una parcel·la, introdueix les coordenades dels punts que els defineixen en un navegador GPS de mà.

L’aixecament topogràfic pot haver sigut realitzat per grup STADIA o pot ser qualsevol altre pre-existent sempre que estigui realitzat en coordenades UTM.

Els punts que defineixen el perímetre s’introdueixen a partir de les seves coordenades i el navegador ens dirigirà fins al lloc físic on es troben per a la seva fàcil localització. És possible també definir recorreguts (“tracks”) a partir de llocs coneguts (accessos, indrets concrets, etc.) que ens ajudaran a arribar a cadascun d’aquells punts. Això serà especialment útil en la localització de parcel·les situades en zones boscoses o de difícil accés.
anterior
pàgines
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l   Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal