www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : SIG
Sistemes d'Informació Geogràfica

Servei complet de recollida, presentació, gestió i actualització anual de les dades cartogràfiques i alfanumèriques necessàries per a la gestió municipal relacionada amb el territori.

Hem desenvolupat la infraestructura adient per aquesta activitat i podem oferir, entre d'altres, el servei d'implantació d'un sistema SIG a entitats locals:

Aquest producte inclou l'aixecament topogràfic complet de tota l'àrea urbana del municipi a escala 1:5000. Es basa en la creació d'una xarxa utilitària municipal vinculada a la xarxa geodèsica nacional, en la radiació d'eixos de carrer, alineacions de bordó, façanes, tapes de clavegueram i altres elements singulars i, finalment, la restitució d'un vol fotogramètric.

En aquest plànol s'hi representen tots els detalls rellevants per a la gestió municipal i que formen un SIG: edificacions, vials, finques, serveis aeris i soterrats (detectats mitjançant geo-radar), arbrat i mobiliari urbà.

El resultat d'aquest treball cartogràfic és bolcat a un software de desenvolupament compatible amb la majoria de formats gràfics del mercat. Posteriorment s'encreua amb les bases de dades del cadastre i del planejament urbà, també compatibles.

Amb tot això qualsevol dada s'obté de forma automàtica fent un clic sobre la finca corresponent, i així es pot generar qualsevol tipus de cèdula (cadastral, de qualificació, d'afectació, de circumstàncies urbanístiques, etc.).

Recerques temàtiques de tot tipus són útils a l'hora d'identificar aquells elements que compleixin un determinat criteri. Les dades bàsiques es poden complementar amb altres segons les necessitats de cada municipi.

El contracte inclou el manteniment anual de les dades per tal d'assegurar-ne la vigència.

Aquest és el principal punt a destacar d'aquest producte, la seva qualitat de servei. No es tracta d'una eina que els tècnics municipals hagin d'encarregar-se de complimentar i mantenir, sinó que és STADIA Informació Geogràfica qui se'n fa completament responsable com a experts en Sistemes d'Informació Geogràfica que som.
pàgines
següent
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l   Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal